Hiển thị kết quả duy nhất

22.000.000 
28.000.000 32.000.000