Hiển thị kết quả duy nhất

35.000.000 39.000.000 
38.000.000 42.000.000 
28.000.000 
32.000.000 
22.000.000 
28.000.000 32.000.000