Hiển thị kết quả duy nhất

35.000.000 39.000.000 
38.000.000 42.000.000 
28.000.000 
32.000.000 
-9%
20.000.000 28.000.000 
-11%
25.000.000 32.000.000